ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית

אנחנו מודעים לכך שעורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, חשמלאים, טכנאים ובעלי מקצועות חופשיים אחרים חשופים מדי יום לתביעות הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, מחדל או טיפול חסר (השמטה) שנגרמו בתום לב. לכן אנחנו באביאור מציעים לכם ביטוח *אחריות מקצועית, שיאפשר לכם לעבוד בראש שקט. *כיסוי הוצאות הגנה משפטית לתביעות שהוגשו נגדכם עקב נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות מקצועית שלכם או של עובד מטעמכם. *הגנה מפני תביעות המוגשות נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח. *כיסוי רטרואקטיבי, במקרים בהם מעשה הרשלנות אירע לפני מועד תחילת הביטוח, המקרה לא היה ידוע למבוטח במועד תחילת הביטוח, והתביעה מוגשת נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח.