פרחי באך

החיפושים העכשווים אחרי שיטות טיפול חדשניות ברפואה המשלימה הביאו אותנו לתמציות הפרחים של ד'ר באך.

מ-2003 נעשה שימוש באלמנט חדשני, החיבור שבין כוח הריפוי של תמציות הפרחים והויברציות של הצבעים.

לצבע כמו לצליל ולריח יש תדר אלקטרו מגנטי .כל תא ותא בגופנו פועל בתדר מסויים והמכלול עובד כרשת מאורגנת ומתוזמנת היטב לצורך שמירתו בהרמוניה.הגוף האנושי יודע וזוכר בכל תא מתאיו את כל המידע הבסיסי הקשור 'בעצמי' ועובד כמשדר הפולט וקולט תדרים אלקטרו מגנטיים שוני האוצרים מידע על בריאות וחולי .

'הסטרס' מייצר תדרים מנוגדים הגורמים לשיבוש התדרים התקינים של הגוף ומטרת הטיפול בפרחי באך היא להפחית או לנטרל את התדרים הלא-הרמוניים.

אפשר לומר שהרעיון של שימוש בצבע להגברת הויברציות הטיפוליות אינו חדש וכבר השתמשו בו.

המבנה העיקרי של האור הוא בתנועה גלית של פוטונים , חלקיקים זעירים ללא משקל הנעים במהירות ובתנועה גלית.

הצבעים מתקשרים בגל באורך ובתדר שונה זה מזה .

גופנו מסוגל לקלוט ויברציות של צבע והפוטונים הנושאים אינפורמציה זו נותנים לכוח החיות שבנו גלים אלקטרו מגנטים באורך שונה ובתדירות שונה ובכך מאפשרים לתמציות הצבעים לפעול עמוק יותר.

 

תמציות פרחי באך מיוצרות באלפים האיטלקים במקומות הנקיים מזהום סביבתי.

את 'תמציות האם' מכינים בשיטה המסורתית ע'י חשיפה לשמש או הרתחה וכשתמצית האם מוכנה חושפים אותה ל30 דקות של טיפול בחשיפה לצבע המתאים לה.

המהילה נעשית באותה דרך מסורתית שקבע ד'ר באך- 240;1  והשימור הוא בקוניאק טהור.

ההכנה בגרגרים נעשית  בלחץ אויר הגורם לאלכוהול שבתמציות האם להתנדף וכל גרגר מוספג ב-2 טיפות מתמצית האם.