stems and branches

stems and branches

מתמחה ב: 

הוסף המלצה

גיא אדניה

יום ‏25 יולי‏ בשעה ‏20:52‏

Guy Adania תודה Emily Shkler Kohen על האומץ שלך לבוא למרות המצב, ותודה גדולה ל אתי רז על אירוח לבבי ופתוח ועל נוכחות רגועה. לכבוד הוא לי לתת באופן חברתי את ההרצאה הזו ולפתוח פתח לאחרים לשיטת ה׳גזעים והענפים׳ שיכולה לתרום כל כך הרבה תובנות על בסיס החוסר איזון לרבים מאיתנו, גם אחרי שנים של עיסוק ברפואה סינית.

חזרה לעמוד המלצות